PRO TURKEY LET ME GO 9 วัน 6 คืน


PRO TURKEY LET ME GO 9 วัน 6 คืน


เริ่มต้น 39,900 บาท
เดินทาง ธ.ค.62 - มิ.ย.63
คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
สายการบิน Turkish Airlines (TK)


---------------------------------


 • เที่ยวบินตรงโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
 • สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ประเทศสองทวีป
 • บ้านพระแม่มารี(House of Virgin Mary)
 • เมืองคูซาดาซี(Kusadasi)
 • โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory)
 • เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale)
 • ปราสาทปุยฝ้าย
 • เมืองเฮีย ราโพลิส (Hierapolis)
 • เมืองคอนย่า (Konya) 
 • พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum)
 • เมืองคัปปาโดเกีย
 • คาราวานซาไร (Caravansarai)
 • ชมระบำหน้าท้อง หรือ Belly Dance
 • เมืองคัปปาโดเกีย
 • จุดชมวิว (Devrent valley)
 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่
 • บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง
 • โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค
 • นครใต้ดินคาร์ดัค (CARDAK UNDERGROUND CITY) 
 • กรุงอิสตันบูล
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • พระราชวังโดลมาบาเช่ 
 • ตลาดสไปซ์– ย่านทักซิมสแควร์
 • มัสยิดชามลีกา 
 • จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด 
 • ฮิปโปโดม 
 • สเุหร่าสีน้ำเงิน
 • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • อุโมงค์เก็บน้า เยเรบาทัน
 • โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory)

-----------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
0854468833 / 0818409998
Line : augustworldtravel

Powered by MakeWebEasy.com