เทศกาลปีใหม่ ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน 

 

เทศกาลปีใหม่ ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน 
 

เริ่มต้น 13,888 บาท
เดินทาง พ.ย. 62 - ม.ค. 63
สายการบิน Nok Scoot (XW)

 ---------------------------------------

  • นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน 
  • ตึกไทเป101
  • วัดหลงซาน
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • วัดพระถังซัมจั๋ง
  • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค 
  • ช้อปปิ้งซีหมินติง 
  • ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  • .และที่อื่นๆอีกมายมาย.

---------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
0854468833 / 0818409998
Line : augustworldtravel

Powered by MakeWebEasy.com