OSAKA KYOTO KORANKEI 6 วัน 4 คืน

 


OSAKA KYOTO KORANKEI 6 วัน 4 คืน


เริ่มต้น 26,999 บาท
เดินทาง ต.ค.- ธ.ค. 62
สายการบิน Nok Scoot (XW)---------------------------------------

 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ศาลเจ้าคติตาโนะ 
 • อาราชิยามา่ สวนป่าไผ่ 
 • สะพานโทเก็ตสีเคียว 
 • นาโกย่า
 • ชอ้ปปิ้งซาคาเอะ
 • ชมซากุระ
 • ใบไม้เปลี่ยนสีณ โอบาระ Fureai Park 
 • หุบเขาโครงัเค 
 • ศาลเจ้าโอสุคันนอน
 • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • สวนกวางนารา
 • วัดโทไดจิ
 • ตลาดคุโรมง
 • ปราสาทโอซาก้า
 • EXPO CITY
  ---------------------------------------
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
  0854468833 / 0818409998
  Line : augustworldtravel
   
   

Powered by MakeWebEasy.com