เพิร์ธ-ฟรีแมนเทิล 5 วัน 2 คืน


เพิร์ธ-ฟรีแมนเทิล 5 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 34,900 บาท (ไม่รวมวีซ่า)
เดินทาง ส.ค.- ธ.ค.62
สายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

---------------------------------------

 • ไฮไลท์ทัวร์
 • ชมเมืองเพิรธ์
 • สวนสาธารณะคิงสพาร์ค
 • หอระฆังหรือเบลทำวเวอร์
 • ล่องเรือแม่น้ำสวอน
 • ฟรีแมนเทิล
 • Monument Hill
 • อาคารราวนด์เฮำส์
 • อ่าวประมง เดอะฟิชเชอร์แมนฮาร์เบอร์ นอร์ทบริดจ์
 • นัั่งรถ 4 WD ท่องเนินทรายมหัศจรรย์น
 • ชมสวนสัตว์พื้นเมืองน่ารักอาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท และอื่นๆ
 • ล่องเรือสู่เกำะเพนกวิน (Penguin Island) 
 • อุทยาน Shoalwater Islands Marine Park
 • ช้อปปิ้งได้ที่วอเตอร์ทำวน์แบรนด์เอำท์เล็ท 


---------------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
0854468833 / 0818409998
Line : augustworldtravel

Powered by MakeWebEasy.com