ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ราคา 44,900 / 54,900 บาท (ไม่รวมวีซ่า) เดินทาง เม.ย.- ก.ค. 63 สายการบิน Emirates (EK)

ราคา 41,900 บาท (ไม่รวมวีซ่า) เดินทาง 12-18 เม.ย. 63 เดินทาง 30 เม.ย.- 6 พ.ค. 63 เดินทาง 6-12 พ.ค. 63 เดินทาง 29 พ.ค.- 4 มิ.ย. 63 สายการบิน Emirates (EK)

เริ่มต้น 62,900 บาท (รวมค่าวีซ่าแล้ว) เดินทาง 31 มี.ค.-6 เม.ย. 63 เดินทาง 9-15 เม.ย. 63 เดินทาง 10-16 เม.ย. 63 เดินทาง 29 เม.ย.-5 พ.ค. 63 เดินทาง 1-7 มิ.ย. 2563 สายการบิน Emirates (EK)

ราคา 43,900 บาท (ไม่รวมวีซ่า) เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 63 สายการบิน Emirates (EK)

เริ่มต้น 54,900 บาท (รวมค่าวีซ่าแล้ว) เดินทาง ธ.ค. 62 - มิ.ย. 63 สายการบิน Emirates (EK)

เริ่มต้น 49,900 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่า) เดินทาง พ.ย. 62 - ม.ค. 63 (ปีใหม่) สายการบิน Emirates (EK)

Switzerland - Germany 8 วัน 5 คืน  เริ่มต้น 59,900 บาท (รวมค่าวีซ่าแล้ว) เดินทาง พ.ย. 62 - ม.ค. 63 (ปีใหม่) สายการบิน Emirates (EK)

Italy - Venice - Switzerland 7 วัน  เริ่มต้น 43,900 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่า) เดินทาง พ.ย. 62- ม.ค. 63 (ปีใหม่) สายการบิน Emirates (EK)

Direct Switzerland 8 วัน 5 คืน  บินตรงสู่สวิสเซอร์แลนด์ ราคา 65,900 บาท (รวมค่าวีซ่าแล้ว) เดินทาง พ.ย-ธ.ค. 62 สายการบิน Thai Airways (TG)

France - Switzerland - Italy 9 วัน เริ่มต้น 54,900 บาท (รวมค่าวีซ่าแล้ว) เดินทาง ต.ค. 62 - ม.ค. 63 สายการบิน Emirates (EK)

Powered by MakeWebEasy.com