ทัวร์ฝรั่งเศส

ราคา 40,900 บาท (ไม่รวมวีซ่า) เดินทาง 24-30 ม.ค. 63 เดินทาง 7-13 ก.พ. 63 เดินทาง 5-11 มี.ค. 63 สายการบิน Emirates (EK)

เริ่มต้น 42,900 บาท (ไม่รวมวีซ่า) เดินทาง มี.ค.-พ.ค. 63 สายการบิน Emirates (EK)

เริ่มต้น 49,999 บาท (ไม่รวมวีซ่า) เดินทาง 13 - 21 ก.พ. 63 เดินทาง 10 - 18 มี.ค. 63 เดินทาง 2 - 10 มิ.ย. 63 เดินทาง 16 - 24 มิ.ย. 63 สายการบิน Thai Airways (TG)

เริ่มต้น 39,999 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่า) เดินทาง 14-21 มี.ค. 62 เดินทาง 9-16 พ.ค. 62 เดินทาง 30-6 มิ.ย. 62 สายการบิน Etihad Airways (EY)

เริ่มต้น 49,900 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่า) เดินทาง พ.ย. 62 - ม.ค. 63 (ปีใหม่) สายการบิน Emirates (EK)

เริ่มต้น 43,900 บาท (ไม่รวมวีซ่า) เดินทาง ต.ค. 62 - ม.ค. 63 (ปีใหม่) สายการบิน Qatar Airways ( QR )

เริ่มต้น 44,900 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่า) เดินทาง พ.ย. 62 - มี.ค. 63 สายการบิน Thai Airways (TG)

France - Switzerland - Italy 9 วัน เริ่มต้น 54,900 บาท (รวมค่าวีซ่าแล้ว) เดินทาง ต.ค. 62 - ม.ค. 63 สายการบิน Emirates (EK)

Powered by MakeWebEasy.com