GO1TPE-TG005 TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5 วัน 4 คืน

GO1TPE-TG005 TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป 5 วัน 4 คืน

  • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชิมขนมโบราณแบบของไต้หวัน
  • ตลาดปลาไทเป TAIPEI FISH MARKET
  • อาบน้ำแร่ภายในห้องพักแบบบรรยากาศส่วนตัว
  • Thai Airways สายการบินระดับ 5 ดาวของคนไทยสะสมไมล์เครือ Star Alliance ได้ 50%
  • ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET

ประเทศ  :  ไต้หวัน        

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

ช่วงเวลาเดินทาง : 02 ธ.ค. 61 - 06 ธ.ค. 61 / 03 ธ.ค. 61 - 07 ธ.ค. 61 / 04 ธ.ค. 61 - 08 ธ.ค. 61 / 09 ธ.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61 /

                        13 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61 / 14 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61 / 19 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 / 21 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61 /

                        16 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62 / 19 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62 / 23 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 / 25 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62 /

                        13 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 / 14 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 / 15 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62 / 20 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 /

                        21 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 / 23 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62 / 24 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 / 28 ก.พ. 62 - 04 มี.ค. 62 /

                        01 มี.ค. 62 - 05 มี.ค. 62 / 02 มี.ค. 62 - 06 มี.ค. 62 / 06 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 / 08 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 /

                        09 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62 / 13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 / 15 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62 / 16 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62 /

                        20 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 / 22 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 / 23 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62 / 29 มี.ค. 62 - 02 เม.ย. 62 /

                        30 มี.ค. 62 - 03 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น 21,888 บาท

ดูรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด คลิกที่นี่!!!

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์