WQR0209M ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี

WQR0209M ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี

  • ชมความงดงามของ 4 ปราสาทงามดัง “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์  “ปราสาทปร๊าก” ยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย “ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก
  • “คาสเซิ่ลฮิลล์” ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์
  • ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ Outlet Parndorf

ประเทศ  :  เยอรมัน, ออสเตรีย, เชค, สโลวาเกีย, ฮังการี

ระยะเวลา : 9 วัน 

ช่วงเวลาเดินทาง : 06-14 พ.ย. 61/ 06-14 ธ.ค. 61 / 29 ม.ค.-06 ก.พ. 62/ 25 ก.พ.-05 มี.ค. 62/ 21-29 มี.ค. 62

ราคา 49,900 บาท

**ไม่รวมวีซ่า**

คลิกที่ดูรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด คลิกที่นี่!!!

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์