HG14B Turkey Saver 10 วัน 7 คืน

HG14B Turkey Saver 10 วัน 7 คืน

  • Turkey Saver 10 วัน 7 คืน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
  • เมืองอิสตันบลู-ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังทอปกาป
  • พระราชวังโดลมาบาเช่ สไปซ์มาเก็ต อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
  • เมืองอีเซียบัท เมืองชานัคคาเช
  • เมืองทรอย -ม้าไม้เมืองทรอย เมืองเปอร์กามัม -ชมอัซเคลปิออน
  • เมืองปามุคคาเล่ -ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า -คาราวานสไลน
  • เมืองคูดาซึ-บ้านพระแม่มารีเมืองโบราณเอฟิซุส
  • เมืองคัปปาโดเกีย -นครใต้ดินไคมัคลึพิพิธภัณฑก์ลางแจ้งเกอเรเม
  • พิเศษ !! ล่องเรือช่องแคบบอสเฟอรัส ระบำหน้าท้อง Belly Dance

ประเทศ  :  ตุรกี

ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน

ช่วงเวลาเดินทาง : 18-27 ม.ค. 62/ 23 ม.ค. - 1 ก.พ. 62/ 25 ม.ค. - 3 ก.พ. 62/ 31 ม.ค. - 9 ก.พ. 62/ 1-10 ก.พ. 62
                         8-17 ก.พ. 62/ 13-22 ก.พ. 62/ 
14-23 ก.พ. 62/ 15-24 ก.พ. 62/ 26 ก.พ. - 7 มี.ค 62

                         28 ก.พ. - 9 มี.ค. 62/ 1-10 มี.ค. 62/ 8-17 มี.ค. 62/ 15-24 มี.ค. 62

ราคา 29,900 บาท

ดูรายละเอียดทัวร์ทั้งหมด คลิกที่นี่!!!

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์