ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทาง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

อุ่นใจกับประกันการเดินทาง

      บริษัท ออกัสท์ เวิลด์ ทราเวล จำกัด มีให้บริการประกันการเดินทางท่องเที่ยว กระเป๋าเดินทางสูญหาย

ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง หรือสนามบินปิด ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อได้ เหตุการณ์ไม่คาดฝัน

เหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อท่านเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อความไม่ประมาทนักเดินทางจึงนิยมซื้อประกันการ

เดินทาง เพื่อได้รับความคุ้มครองตามที่ต้องการ

      สำหรับผู้ที่เดินทางไปยังสหภาพยุโรปประกันการเดินทางเป็นข้อกำหนดในการยื่นขอวีซ่า บริษัท ออกัสท์

เวิลด์ ทราเวล จำกัด ขอแนะนำประกันการเดินทางสำหรับทำวีซ่ายุโรป                                                                                                                                                                                                                            

ติดต่อซื้อประกันการเดินทางกับ                                                                                                                                                                                                                                                                                          

บริษัท ออกัสท์ เวิลด์ ทราเวล จำกัด

โทร/แฟกซ์   : 02-041-5899

มือถือ           : 081-840-9998,085-446-8833

E-Mail          : augustworldtravel@gmail.com

Line ID        : augustworldtravel

www.augustworldtravel.com

                                                                                                                                                                                                                                

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์