บริการยื่นขอวีซ่า

บริการยื่นขอวีซ่า

วีซ่าอเมริกา,วีซ่าเชงเก้น(ยุโรป),วีซ่าอังกฤษ/ออสเตรเลีย

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                       

30 ประเทศที่คนไทยเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                      

บริการปรึกษายื่นขอวีซ่า

 

 August World Travel เรามีความยินดีให้คำปรึกษาแนะนำการยื่นขอวีซ่าเดินทางของประเทศต่างๆ เช่น วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าเชงเก้น วีซ่าออสเตรเลียและอีกหลายประเทศ ซึ่งมีขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมเอกสารต่างๆ เราจะช่วยตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนตลอดจนมีการนัดหมายให้เสร็จสิ้นครบถ้วน จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่จะได้รับทราบผลวีซ่าจากสถานฑูตนั้นๆ

นอกจากหนังสือเดินทาง (Pasport)แล้ว อีกอย่างที่สำคัญที่ต้องใช้ในการเดินทางท่องโลกไปในประเทศที่จะต้องมีก็คือวีซ่า(Visa) แต่ก็มีถึง 30 ประเทศเลยทีเดียวที่คนไทยเดินทางเข้าได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าและอยู่พำนักได้ไม่เกินเวลาที่ประเทศนั้นๆกำหนด

ข้อยกเว้นพิเศษ

สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไต้หวัน จะได้รับการยกเว้นหากถือวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุของประเทศเหล่านี้ วีซ่าอเมริกา วีซ่าแคนาดา วีซ่าเชงเก้น วีซ่าอังกฤษ วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่านิวซีแลนด์ วีซ่าญี่ปุ่น จะเดินทางเข้าประเทศได้โดยได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า

                                                                                                                                             

ติดต่อยื่นขอวีซ่ากับ                                                                                                                                                                                                                                                      

บริษัท ออกัสท์ เวิลด์ ทราเวล จำกัด

โทร : 02 041 5899 , 081 840 9998 , 085 446 8833

ไลน์ : augustworldtravel

อีเมล์ :  augustworldtravel@gmail.com       

www.augustworldtravel.com                                                                                                                                                                                        

         

      

                                                                                                                                                                                                                             

      

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์