อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5 วัน 2 คืน

อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5 วัน 2 คืน

อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5 วัน 2 คืน

  • Amber fort ป้อมปราการ

  • ทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อ

  • อักราฟอร์ด ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

  • นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน

  • พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล

  • หอคอยหินอ่อนและหินทรายสีแดง “Qutb Minar”

  • ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) Landmark สำคัญเมืองเดลี                                                                                                                                                                                                      

ประเทศ  :  อินเดีย

ระยะเวลา : 5 วัน 2 คืน

ช่วงเวลาเดินทาง : พ.ค.-ต.ค.62

                           

ราคา 15,900 บาท **ไม่รวมค่า VISA** 


ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่!!

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์